هواکش

هواکش مرغداری 140 , 5 پر استیل

هواکش مرغداری 140 , 5 پر استیل

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت ( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف ) قابل ارائه است.
هواکش مرغداری 140 , 5 پر ppg

هواکش مرغداری 140 , 5 پر ppg

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت ( پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف ) قابل ارائه است.
هواکش مرغداری 100 , 5 پر ppg

هواکش مرغداری 100 , 5 پر ppg

گروه صنعتی الوند جهت رفع نیاز تهویه ای سالن های مختلف اقدام به طراحی و ساخت هواکش 100 با پره هایی از جنس پلیمر سخت ( پلی پروپیلن الیاف دار ) نموده است.
هواکش مرغداری 140 , 3 پر ppg

هواکش مرغداری 140 , 3 پر ppg

هواکش های 140 گروه صنعتی الوند در چهار مدل با پره های استیل یا پلیمری سخت (پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف ) قابل ارائه است . از مزیت های این محصول می توان بازده بسیار بالا و مصرف کم انرژی را نام برد.